O MNIE

Wyższe wykształcenie, w stopniu magistra, uzyskałem na Uniwersytecie Łódzkim. Kolejnym etapem mojej ścieżki zawodowej było uzyskanie certyfikatu Trenera Rodzin programu PRIDE.

Jestem absolwentem czteroipółletniego Kursu Psychoterapii, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłem szereg szkoleń poszerzających moją wiedzę i spojrzenie z zakresu psychoterapii.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, par i małżeństw oraz terapię rodzinną. Prowadzę również konsultacje w sytuacjach wystąpienia kryzysów życiowych, konsultacje trudności wychowawczych i warsztaty umiejętności psychospołecznych.
Przez ostatnie czternaście lat zdobywałem doświadczenie zawodowe w instytucjach związanych z pomocą, pracując w formach: indywidualnej, rodzinnej, grupowej oraz konsultacyjnej.

Dwukrotnie, jako praktyk, byłem zaproszony, w charakterze prelegenta na konferencje organizowane przez Federację na Rzecz Reintegracji Społecznej oraz Fundację Ernst & Young.

Indywidualność pacjenta jest jedną z moich fundamentalnych wartości, którą kieruję się w prowadzeniu terapii, omijam bariery sztywnej diagnozy.

Rozpoczynając każdy nowy proces terapeutyczny, pamiętam o niepowtarzalności człowieka, jego indywidualnej historii i zbiorze jego osobliwych doświadczeń.

Mimo zebranego doświadczenia, jestem osobą, która cały czas jest otwarta na nową wiedzę. Odbyłem kilkadziesiąt szkoleń pozwalających mi pracować coraz lepiej.

Aktualnie jestem uczestnikiem szkolenia „Terapia Stanów Ego”, które do tej pory w Polsce ukończyło 35 osób.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.