„Za każdym razem, kiedy spotykam nowego pacjenta, wymyślam psychologię od nowa”
– Milton Hyland Erickson


Te słowa nie są dla mnie tylko pięknym cytatem. Są esencją mojej pracy z pacjentem. Każdy człowiek jest niepowtarzalny i nie istnieje gotowa formuła na zrozumienia drugiej osoby. Na bieżąco dopasowuję swoje doświadczenia i umiejętności w taki sposób, aby pacjent był w pełni usatysfakcjonowany naszą współpracą.

Jestem psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Posiadam swój gabinet w Instytucie Zdrowia Psychicznego.

Portret

Wielu ludziom ciężko rozpoznać, czy psychoterapia jest dla nich, i dlatego często z niej rezygnują.
Jeśli problem z którym się borykasz jest w jakiś sposób podobny w charakterze do jednego z wymienionych na liście poniżej:

  • Nie odczuwasz satysfakcji w życiu,
  • masz niskie poczucie własnej wartości lub problemy z asertywnością,
  • masz problemy w relacji z partnerem,
  • twoje dzieci przestały cię słuchać, lub w inny sposób nie uznają twojego autorytetu,
  • masz stany lękowe,
  • albo najzwyczajniej przechodzisz przez trudniejszy okres w życiu.

to nawiązanie współpracy z psychoterapeutą może być rozwiązaniem twojego problemu.
Posiadając dostateczne doświadczenie, psychoterapeuta jest w stanie wejrzeć w twój problem,
lub to co się za nim kryje, aby efektywnie wypracować z tobą optymalny plan działania, dający satysfakcjonujące wyniki.

Główną stosowaną przeze mnie metodą jest psychoterapia ericksonowska, stworzona przez Miltona Ericksona.
Założeniem tej metody jest skierowanie uwagi pacjenta na teraźniejszość i stopniowe wywoływanie zmian prowadzących do skupienia się pacjenta na przyszłości, oraz wykorzystywania znanych sobie, lub odkrytych podczas terapii, zasobów osobistych, aby kształtować swoją przyszłość w pożądany przez siebie sposób.


Oferowane usługi

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych. Rozpoczyna się ona najczęściej jednym lub kilkoma spotkaniami o charakterze konsultacyjnym.

W trakcie tych spotkań, razem z pacjentem mamy czas na ukształtowanie jego oczekiwań i podjęcie decyzji o dalszej współpracy. Wypracujemy wtedy początkowy plan działania.

PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA I PAR

Podstawowym wymogiem jest jednoczesna obecność obu partnerów w gabinecie. Oparcie całej terapii na pracy z każdym partnerem na zmianę nie da oczekiwanych rezultatów.

Na początku, każdy partner opisuje postrzegane przez siebie problemy w relacji, co pozwoli mi stworzyć ogólny obrys skali konfliktu / nieporozumienia i zasugerować początkowe kroki do podjęcia, w celu ułagodzenia sytuacji. Po tym będziemy mogli się skupić na głębszej analizie i określeniu korzeni konfliktu.

PSYCHOTERAPIA RODZINNA

Z jednej strony, rodzina jest jednością, a z drugiej, zbiorem jednostek posiadających własną wolę, przemyślenia i odczucia. Efektywnie, jest to system naczyń połączonych.

Gdy wystąpią konflikty lub więzi zostaną znacznie osłabione, system przestaje działać w sposób spójny i harmonijny, rozprzestrzeniając dysonans na pozostałe jednostki, początkowo w konflikcie nie uczestniczące.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Skoro życie w grupie (społeczeństwie) jest naturalne i konieczne dla człowieka (pacjenta), a właśnie stamtąd prawdopodobnie pochodzą jego niepewności, to oczywistym jest, że wystawienie go na grupę w kontrolowanym środowisku może mieć nadzwyczaj pozytywny wpływ na jego powrót do pewności siebie.

O ile terapia indywidualna zakłada współpracę między terapeutą i pacjentem, w celu przywrócenia jego dobrostanu psychicznego, to terapia grupowa częściowo przesuwa kwestię pomocy pacjentowi na grupę z którą pacjent będzie współpracować.

SZKOLENIA Z PSYCHOTERAPII

Oferta szkoleniowa skierowana jest do:
– studentów psychologii,
– studentów pedagogiki,
– asystentów rodziny,
– koordynatorów pieczy zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę o kontakt telefoniczny.

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

Posiadam duże doświadczenie w pracy z rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej i z ich dziećmi. Przez 14 lat pracowałem w instytucjach i organizacjach związanych z pomocą dziecku i rodzinie.

Oferuję wsparcie dla rodziców i opiekunów pracujących z dziećmi mającymi problemy wychowawcze.
Wskażę efektywne metody radzenia sobie z takim zachowaniem i będę aktywnie sugerował kroki do podjęcia w trakcie trwania konsultacji.