Menu Zamknij

Psychoterapia skuteczna

mgr Paweł Burski

Szeroki zakres usług terapeutycznych

Psychoterapia indywidualna

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych. Rozpoczyna się ona najczęściej jednym lub kilkoma spotkaniami o charakterze konsultacyjnym.

W trakcie tych spotkań, razem z pacjentem mamy czas na ukształtowanie jego oczekiwań i podjęcie decyzji o dalszej współpracy. Wypracujemy wtedy początkowy plan działania.

Psychoterapia grupowa

Skoro życie w grupie (społeczeństwie) jest naturalne i konieczne dla człowieka (pacjenta), a właśnie stamtąd prawdopodobnie pochodzą jego niepewności, to oczywistym jest, że wystawienie go na grupę w kontrolowanym środowisku może mieć nadzwyczaj pozytywny wpływ na jego powrót do pewności siebie.

O ile terapia indywidualna zakłada współpracę między terapeutą i pacjentem, w celu przywrócenia jego dobrostanu psychicznego, to terapia grupowa częściowo przesuwa kwestię pomocy pacjentowi na grupę z którą pacjent będzie współpracować.

Psychoterapia małżeńska i par

Podstawowym wymogiem jest jednoczesna obecność obu partnerów w gabinecie. Oparcie całej terapii na pracy z każdym partnerem na zmianę nie da oczekiwanych rezultatów.

Na początku, każdy partner opisuje postrzegane przez siebie problemy w relacji, co pozwoli mi stworzyć ogólny obrys skali konfliktu / nieporozumienia i zasugerować początkowe kroki do podjęcia, w celu ułagodzenia sytuacji. Po tym będziemy mogli się skupić na głębszej analizie i określeniu korzeni konfliktu.

Psychoterapia rodzinna

Z jednej strony, rodzina jest jednością, a z drugiej, zbiorem jednostek posiadających własną wolę, przemyślenia i odczucia. Efektywnie, jest to system naczyń połączonych.

Gdy wystąpią konflikty lub więzi zostaną znacznie osłabione, system przestaje działać w sposób spójny i harmonijny, rozprzestrzeniając dysonans na pozostałe jednostki, początkowo w konflikcie nie uczestniczące.

Trudności wychowawcze

Posiadam duże doświadczenie w pracy z rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej i z ich dziećmi. Przez 14 lat pracowałem w instytucjach i organizacjach związanych z pomocą dziecku i rodzinie.

Oferuję wsparcie dla rodziców i opiekunów pracujących z dziećmi mającymi problemy wychowawcze.

Wskażę efektywne metody radzenia sobie z takim zachowaniem i będę aktywnie sugerował kroki do podjęcia w trakcie trwania konsultacji.

Szkolenia z psychoterapii

Oferta szkoleniowa skierowana jest do:

– studentów psychologii,
– studentów pedagogiki,
– asystentów rodziny,
– koordynatorów pieczy zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę o kontakt telefoniczny.

"Za każdym razem, kiedy spotykam nowego pacjenta,
wymyślam psychologię od nowa"

– Milton Hyland Erickson

Te słowa doskonale zawierają w sobie znaczenie mojej pracy. Każdy pacjent który mnie odwiedza ma swoje unikalne problemy, unikalną przeszłość. Nawet jeśli jego problem wydaje mi się podobny do jednego z tych, z którymi już miałem do czynienia, to wiem że ze względu na zupełnie inny bagaż doświadczeń wymaga on ode mnie zupełnie innego podejścia. 

Z tego względu ludzie w mojej branży muszą się ciągle doskonalić. Zarówno psychologia jaki i psychoterapia są w tym względzie do siebie podobne. Dlatego też każdy kochający swoją pracę psycholog i psychoterapeuta bierze udział w różnorakich, często wielomiesięcznych szkoleniach pozwalających im na odświeżenie i rozwinięcie swoich umiejętności i technik zawodowych.

Psychoterapeuta, tak jak każdy inny człowiek, wybiera swoją ścieżkę rozwoju. Dlatego ważnym jest, aby osoba czująca potrzebę skorzystania z psychoterapii nawiązała z psychoterapeutą wstępną relację w celu zweryfikowania, czy ten konkretny psychoterapeuta jest w stanie sprostać jego problemom. W tej kwestii psychoterapeuta wybiera pacjenta w takim samym stopniu, jak pacjent wybiera psychoterapeutę.

Jestem psychoterapeutą mającym wieloletnie doświadczeniem zawodowe, z certyfikatem Trener Rodzin programu PRIDE, oraz ukończonym kursem psychoterapii atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wielu ludziom ciężko rozpoznać, czy psychoterapia jest dla nich, więc często z niej rezygnują, uważając że ich problemy nie są dostatecznie poważne aby z takiej pomocy skorzystać. Takie problemy, w tej chwili być może postrzegane jako trywialne, mogą niezauważenie rozwinąć się do stanu krytycznego, gdzie pomoże już tylko długoterminowe wsparcie psychologiczne.

Brak satysfakcji w życiu, niska samoocena, problemy z asertywnością, konflikty z partnerem, stany lękowe. Od najłagodniejszych, aż po poważniejsze objawy, wiele osób bagatelizuje podobne objawy aż jest za późno.

mgr Paweł Burski

Absolwent UŁ, certyfikowany trener rodzin PRIDE, z certyfikatami Polskiego Instytutu Ericksonowskiego i SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.