„Za każdym razem, kiedy spotykam nowego pacjenta, wymyślam psychologię od nowa”
– Milton Hyland Erickson

Te słowa nie są dla mnie tylko pięknym cytatem. Są esencją mojej pracy z pacjentem. Każdy człowiek jest niepowtarzalny i nie istnieje uniwersalna formuła do zrozumienia drugiej osoby. Z tego powodu, każda kolejna psychoterapia jest dla mnie nowym wyzwaniem. W swojej pracy dopasowuję wiedzę i umiejętności do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby.

Portret

Jestem psychoterapeutą zlokalizowanym w Łodzi na Śródmieściu. Jeśli nie odczuwasz satysfakcji w życiu, twoja relacja zaczyna się psuć, twoje dzieci przestały cię słuchać, masz stany lękowe, lub po prostu przechodzisz przez trudniejszy okres, nawiązanie współpracy z psychoterapeutą może być rozwiązaniem twojego problemu. Psychoterapeuta z odpowiednim doświadczeniem przeanalizuje twój problem w sposób obiektywny i wypracuje z tobą optymalny plan działania, adekwatny do sytuacji.


PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych. Rozpoczyna się ona najczęściej jednym lub kilkoma spotkaniami o charakterze konsultacyjnym.

W trakcie tych spotkań, razem z pacjentem mamy czas na przemyślenie jego problemów i podjęcie decyzji o dalszej współpracy, a także o krokach, które należy podjąć w celu ich rozwiązania.

PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA I PAR

Psychoterapia małżeńska i par różni się nieco od formy indywidualnej. Głównie tym, iż jako psycholog i psychoterapeuta nie pracuję z indywidualnym doświadczeniem pojedynczej osoby.

Zamiast tego skupiam się bardziej na komunikacji pomiędzy partnerami.
W ten sposób, będę w stanie zrozumieć czy ich uczucie jest już duchem przeszłości, czy wszystko jest wynikiem nieporozumienia, które można rozwiązać z moją pomocą.

PSYCHOTERAPIA RODZINNA

W przypadku, gdy w rodzinie występują konflikty, okoliczności doprowadziły do osłabienia więzi między jej członkami, lub konkretni członkowie rodziny dystansują się od reszty, spotkania z psychoterapeutą jako cała rodzina mogą być dobrym pomysłem.

Rodzina jest jak system naczyń połączonych – z jednej strony rodzina jest jednością, a z drugiej każda osoba jest indywidualną jednostką posiadającą własne problemy i własną narrację sytuacji w rodzinie, niekoniecznie zgodną z punktem widzenia reszty.

Moim celem jest zrozumienie każdego członka rodziny i wypracowanie dialogu, aby doprowadzić do porozumienia.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

O ile terapia indywidualna zakłada współpracę między terapeutą i pacjentem, w celu przywrócenia jego dobrostanu psychicznego, to terapia grupowa częściowo przesuwa kwestię pomocy pacjentowi na grupę z którą będzie współpracować.

Skoro życie w grupie (społeczeństwie) jest naturalne i konieczne dla człowieka (pacjenta), a właśnie stamtąd najpewniej pochodzą jego obecne niepewności, to oczywistym jest, że wystawienie go na grupę w kontrolowanym środowisku może mieć nadzwyczaj pozytywny wpływ na jego powrót do pewności siebie.

W zależności od doświadczanych problemów, psychoterapeuta jest w stanie podjąć decyzję o typie terapii, który byłby w konkretnej sytuacji odpowiedni.

SZKOLENIA Z PSYCHOTERAPII

Oferta szkoleniowa skierowana jest do:
– studentów psychologii,
– studentów pedagogiki,
– asystentów rodziny,
– koordynatorów pieczy zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę o kontakt telefoniczny.

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

Posiadam duże doświadczenie w pracy z rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej i z ich dziećmi. Przez 14 lat pracowałem w instytucjach i organizacjach związanych z pomocą dziecku i rodzinie.

Dzięki temu doświadczeniu, jestem w stanie zaoferować obiektywne podejście podczas współpracy z rodzicami, aby ci byli w stanie podjąć odpowiednie kroki w celu zażegnania konfliktów.