Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna jest formą, która pomaga pacjentom rozwiązywać ich problemy w kontekście i za pomocą ich systemu rodzinnego. Systemu, w którym prawdopodobnie znajduje się nieświadoma część przyczyn objawu i na pewno znajdują się zasoby pozwalające na zdrowienie. W tym samym systemie rodzinnym są interakcje, rytuały tradycje, schematy działań, które pomagają procesowi zdrowienia i takie, które go spowalniają.

Podczas terapii rodzinnej zmiany, które zachodzą można porównać do świadomego wykorzystywania spoczywającego w rodzinie potencjału, początku mądrego zarządzania zasobami. W całej dotychczasowej praktyce nie spotkałem rodziny, która nie miałaby jakichkolwiek mocnych stron, na których nie można by było zbudować strategii terapii.

Terapia rodzinna, zdaniem wielu specjalistów jest najskuteczniejszą formą pomocy terapeutycznej. W wielu zaburzeniach jest podstawową metodą leczenia. Podczas procesu psychoterapii rodzinnej jako terapeuta kieruję swoją uważność na rodzinę jako całość. Dostrzegam jej dynamikę, etap życia rodziny i wpływ poszczególnych interakcji na siebie nawzajem i jednostkę rodzinną jako całość.