Psychoterapia pary(małżeńska)

Psychoterapia małżeńska/pary różni się nieco od formy indywidualnej. Głównie tym, iż jako psychoterapeuta nie pracuję z indywidualnym doświadczeniem pojedynczej osoby. Zamiast tego skupiam się bardziej na komunikacji pomiędzy partnerami. Będę pracował w kierunku uświadomienia mechanizmów, schematów i znaczenia tego, co dzieje się między partnerami, a nie tego, co dzieje się w jednej lub drugiej osobie.

W swojej pracy z parami jestem uważny na stany ego partnerów, na ich wewnętrzne części. Na te części, które komunikują się ze sobą i potrafią współdziałać, będąc zasobami, mocnymi stronami związku oraz na te, które czegoś jeszcze potrzebują, by móc zostać spożytkowanymi skarbami dobrej relacji.

Psychoterapia par koncentruje się głównie na tym, co jest pomiędzy dwójką ludzi, na ich relacji i na tym co na tą relację wpływa. Jednym z celów terapii pary jest poprawa lub przywrócenie komunikacji. Związek jest tak udany, jak udana jest komunikacja między partnerami.