Psychoterapia indywidualna – Psycholog

„I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś.”– Milton Hyland Erickson

Prowadzę terapię indywidualną dla osób dorosłych. Rozpoczyna się ona najczęściej jednym lub kilkoma spotkaniami o charakterze konsultacyjnym, w trakcie których pacjent ma przestrzeń do podjęcia decyzji o pracy nad sobą. W trakcie tych spotkań pacjent uzyska również wiedzę dotyczącą różnych form specjalistycznej pomocy. Można powiedzieć, iż spotkania konsultacyjne są wstępem do nadchodzącej zmiany. Początek terapii następuje z chwilą ustalenia i zaakceptowania kontraktu terapeutycznego i trwa aż do zrealizowania celów terapii.

Kontrakt terapeutyczny obejmuje zasady, które zapewniają bezpieczeństwo i dbają o granice. Standardy te dotyczą częstotliwości spotkań, ceny za sesję, celów terapii oraz czasu trwania i sposobu domknięcia terapii.