Korzystając z własnego zasobu, jakim jest moje doświadczenie zawodowe, postanowiłem dodać ten rodzaj oferty.

Przez dużą część „zawodowego życia” miałem możliwość wspierać rodziny zgłaszające trudności wychowawcze. Mam duże doświadczenie w pracy z dziećmi znajdującymi się w trudnej życiowo sytuacji i z ich rodzinami. Przez 14 lat pracowałem w instytucjach i organizacjach związanych z pomocą dziecku i rodzinie. Wiem, ile cierpienia i bólu towarzyszy takim trudnościom. A czasami wystarczy do zmiany mały krok, drobna korekta wywołująca początek przeobrażenia.

Zawsze w swojej pracy współpracuję z dorosłymi. Nie pracuję z samymi dziećmi, ponieważ to nie przynosi dobrego efektu. To tak jakby zmieniać dużą firmę, zaczynając od podstawowych pracowników, nie wprowadzając metamorfozy w systemie zarządzania. Każdy zdaje sobie sprawę, jakie by to przyniosło efekty.

Pracowałem z rodzinami biologicznymi, zastępczymi, adopcyjnymi i nigdy nie udało mi się spotkać w swoim gabinecie „złych” rodziców, tacy nie szukają pomocy specjalisty.