Psycholog – terapia indywidualna

Terapia indywidualna którą prowadzę dla osób dorosłych zazwyczaj rozpoczyna się  pojedyńczym lub kilkoma spotkaniami o charakterze konsultacyjnym, w trakcie których pacjent ma przestrzeń do podjęcia decyzji o pracy nad sobą. Podczas tych wizyt pacjent uzyskuje także wiedzę na temat rodzajów form specjalistycznej pomocy. Niewątpliwie są to spotkania konsultacyjne które są początkiem nadchodzącej zmiany.  Początek terapii następuje w momencie sprecyzowania  i zaakceptowania kontraktu terapeutycznego i trwa aż do finalizacji celów zaplanowanej terapii.

Kontrakt terapeutyczny składa się z zasad , które gwarantują  bezpieczeństwo i dbają o podział każdej terapii. Standardy te dotyczą częstotliwości wizyt , ceny za sesję, celów terapii oraz czasu trwania i sposobu zakończenia terapii.