OFERTA

psycholog łódź

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych. Rozpoczyna się ona najczęściej jednym lub kilkoma spotkaniami o charakterze konsultacyjnym, w trakcie których pacjent ma przestrzeń do podjęcia decyzji o pracy nad sobą.

Więcej

PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA (PARY)

Psychoterapia małżeńska/pary różni się nieco od formy indywidualnej. Głównie tym, iż jako psychoterapeuta nie pracuję z indywidualnym doświadczeniem pojedynczej osoby. Zamiast tego skupiam się bardziej na komunikacji pomiędzy partnerami.

Więcej

PSYCHOTERAPIA RODZINNA

Psychoterapia rodzinna jest formą, która pomaga pacjentom rozwiązywać ich problemy w kontekście i za pomocą ich systemu rodzinnego. Systemu, w którym prawdopodobnie znajduje się nieświadoma część przyczyn objawu i na pewno znajdują się zasoby pozwalające na zdrowienie.

Więcej

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Terapia grupowa jest formą leczenia, która angażuje jednego lub, co częstsze dwóch terapeutów, pracujących z kilkoma osobami w tym samym czasie. Ten rodzaj terapii jest szeroko prowadzony w różnych instytucjach związanych ze służbą zdrowia..

Więcej
psychoterapia szkolenia

SZKOLENIA

Oferta szkoleniowa skierowana jest do studentów psychologii, pedagogiki oraz osób związanych z pomocą społeczną w przestrzeni asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej.

Więcej

KONSULTACJE TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Posiadam duże doświadczenie w pracy z dziećmi znajdującymi się w trudnej życiowo sytuacji i z ich rodzinami. Przez 14 lat pracowałem w instytucjach i organizacjach związanych z pomocą dziecku i rodzinie. Wiem, ile cierpienia i bólu towarzyszy takim trudnościom

Więcej