O psychoterapii

„Najlepszy jest ten czas, który mam przed sobą”- Milton Hyland Erickson
Psychoterapia jest skuteczną metodą leczenia, pomagającą ludziom z różnorodnymi chorobami psychicznymi i trudnościami emocjonalnymi. Psychoterapia pomaga w procesie wyeliminowania lub kontrolowania objawów, tak, aby dana osoba mogła lepiej funkcjonować, poprawić swoje samopoczucie i komfort życia. Psychoterapia jest sposobem na zrobienie czegoś dla siebie.
Psychoterapia jest przeze mnie traktowana jako proces, w którym pojawiające się zmiany, są zgodne z niepowtarzalnością potrzeb każdego człowieka i sprzyjają procesowi jego zdrowienia.
Trudności, w których psychoterapia wprowadza zmianę, obejmują zaburzenia lękowe, depresyjne, zaburzenia odżywiania, osobowości, dolegliwości bólowe, natręctwa. Pomaga ona w budowaniu dobrej teraźniejszości, radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi oraz ze skutkami nadmiernego stresu. Wpływa na poprawę relacji z ważnymi osobami.
Psychoterapia może być stosowana w połączeniu z lekami lub innymi formami terapii.
Czas trwania terapii zależy od rodzaju i natężenia objawów oraz od celów jakie chce osiągnąć pacjent. Najczęściej trwa od kilku do kilkudziesięciu sesji. Jedna sesja psychoterapii trwa 45 minut. Sesje psychoterapii odbywają się na ogół raz w tygodniu.